Dokumenty

Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów tożsamości, a zatem przy dokonaniu każdej czynności trzeba okazać notariuszowi dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Obok zamieszczony jest katalog standardowych dokumentów potrzebnych do dokonania typowych czynności notarialnych.

Uwaga:

Z uwagi na fakt, iż każda sprawa jest inna, poniższy katalog ma jedynie charakter informacyjny i w konkretnej sprawie notariusz może poprosić Państwa o dostarczenie jeszcze innych, niewymienionych poniżej dokumentów.

W celu uzyskania pełnej informacji jakie dokumenty będą wymagane w Państwa sprawie, bardzo prosimy o każdorazowe skontaktowanie się z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobiście, telefonicznie bądź mailowo.