Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

Niezbędne dokumenty i informacje:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).